Inschrijven
Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven voor het nieuwbouwproject River Towers, Blue Nile. Alle woningen zijn verkocht en de laatste woningen zijn door de aannemer opgeleverd in oktober 2016.
Architectuur
Aan de Waldorpstraat in het nieuwe Laakhaven West verrijzen momenteel de River Towers, een ontwerp van Kampman Architecten. De torens, respectievelijk 10 lagen (Blue Nile) en 12 lagen hoog (White Nile), vormen een duidelijk geheel, maar hebben elk een uniek karakter. De lagere toren, Blue Nile, bestaat uit 46 koopappartementen. Opvallend is de dynamische, bijna vloeibare uitstraling van deze toren. De hardsteenkleurige basis gaat naar boven toe over in steeds lichtere kleuren metselwerk. De glazen balustrades garanderen een mooi uitzicht vanaf de royaal uitkragende balkons.

Er zijn in totaal 9 etages appartementen met een grote variatie aan oppervlakten en indeling. Het gebouw wordt tenslotte bekroond met 4 penthouses op de bovenste verdieping. Elk penthouse bezit een groot zonnig privé terras.

De River Towers beloven een opvallende verschijning in de nieuwe wijk te worden.
Het kopen van een appartement
Wanneer u een appartement koopt, koopt u een deel van het gebouw. U bezit dan, zoals dat heet, een appartementsrecht. Samen met de andere bewoners bent u eigenaar van het gebouw en met elkaar vormt u de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE zorgt onder meer voor onderhoud van het complex en reserveert tevens geld voor toekomstig groot onderhoud.

Splitsingsakte
Anders dan bij de aankoop van een normale woning, krijgt u bij de koop van een appartement te maken met een splitsingsakte en daarbij behorend splitsingsreglement. Hierin staat hoe het appartementencomplex is ingedeeld en wat de regels voor de VvE zijn. Ook staat hierin duidelijk omschreven welke ruimten gemeenschappelijk en welke ruimten privé zijn.

Erfpacht
Erfpacht is het recht om grond van de gemeente Den Haag te gebruiken. De gemeente vraagt daarvoor een vergoeding en stelt bepaalde voorwaarden aan het gebruik. Deze voorwaarden staan in de akte die de notaris opmaakt. Hierin staan de rechten en plichten van de eigenaar. U betaalt daarvoor een jaarlijkse vergoeding: de zogenaamde canon.
Bij de appartementen in Blue Nile is het mogelijk om deze canon per jaar of per halfjaar te betalen. Ook heeft u de mogelijkheid om de canon bij de aankoop in een keer mee te financieren. Dit heet eeuwigdurend afgekochte erfpacht.
Vragen over erfpacht? Stel ze gerust aan de makelaar.
Stappenplan
1. Zet uw woonwensen en financiële mogelijkheden op een rij
Welk appartement past het beste bij u en uw levensstijl? Kiest u voor een van de afbouwpakketten of regelt u dit liever zelf? Koopt u de erfpacht liever meteen eeuwigdurend af of betaalt u jaarlijks een canon?
Dit is ook een goed moment om u te oriënteren op de financiering van uw appartement. Wij helpen u graag.

2. Schrijf u in voor het appartement van uw keuze. 
Bent u bijna helemaal zeker van uw zaak? U kunt dan inschrijven voor een appartement van uw keuze. Dan wordt u uitgenodigd voor een verkoopgesprek en ontvangt u een optie op het appartement naar keuze. U krijgt dan de tijd om alles op een rij te zetten.

3. Tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst
De koop wordt bezegeld met uw handtekening onder de koop- en aannemingsovereenkomst.

4. De notaris
De notaris zorgt ervoor dat u officieel juridisch eigenaar van het te bouwen appartement wordt. Bij deze overdracht moet uw hypotheek reeds geregeld zijn. In uw hypotheek zit een bouwdepot, waarvan u per bouwfase een deel van de woning betaalt via zogenaamde bouwtermijnen.

5. De bouw van uw woning
Wanneer er 70% van Blue Nile verkocht is, start de bouw. Het slaan van de eerste paal is een bijzonder moment. Als de afgesproken bouwtermijnen verlopen, krijgt u van de aannemer facturen die u uit het bouwdepot kunt betalen.

6. Vooroplevering en eindoplevering
Bijna is het dan zover: de woning is gereed! U krijgt een uitnodiging om het appartement te bekijken. Eventuele kleine gebreken verhelpt de aannemer voor de eindoplevering. De reparaties bij de eindoplevering zet hij in het opleveringsrapport. De aannemer maakt eventuele openstaande punten in orde binnen een afgesproken termijn.

7. Het grote moment is daar: de overdracht van de sleutel.
Welkom in uw nieuwe woning!
4 goede redenen om nu voor de Blue Nile te kiezen
1. Helemaal van u, helemaal van nu
Uw appartement in Blue Nile is geheel naar uw smaak en uw stijl af te werken. Er zijn diverse afbouwpakketten, maar u kunt ook zelf aan de slag. 

2. Veilig en voordelig wonen
Door de relatief lage rentestand is het zeer aantrekkelijk om nu een huis te kopen. Vaak is dit veel voordeliger dan huren in de vrije sector. Bovendien kunnen de appartementen in Blue Nile in aanmerking komen voor een financiering met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Met NHG leent u verantwoord en veilig. Bovendien kunt u met NHG profiteren van een fikse korting op uw hypotheekrente, tot wel 0,6%.

3. Lage onderhouds- en stookkosten
De eerste jaren is er nauwelijks onderhoud nodig aan uw nieuwe woning. Groot onderhoud wordt geregeld door de VvE. Daarnaast zijn de appartementen in Blue Nile goed geïsoleerd, waardoor de stookkosten laag zijn.

4. Voor nu en voor later
Den Haag zal, als regeringscentrum en centraal gelegen in de Randstad, altijd een aantrekkelijke woonplaats zijn. Bovendien heeft de gemeente Den Haag de ambitie Laakhaven tot een bruisende stadswijk te laten uitgroeien. Dat is prettig als u hier wilt blijven wonen, maar ook goed om te weten indien u op termijn besluit het appartement te verkopen.


Woningborg? Zeker weten!
Woningborg
Een woning kopen is niet iets wat u iedere dag doet. Bij het kopen van een nieuwe woning let u waarschijnlijk op veel zaken; bijvoorbeeld hoe de woning eruit ziet, wat de kwaliteit van de gebruikte materialen is en wat de locatie is. Maar ook de kwaliteit en de financiële positie van de onderneming die uw woning gaat bouwen, is een aandachtspunt.
Het kopen van een woning of appartement is vaak de grootste financiële stap in uw leven. U zit niet te wachten op risico’s op technisch en financieel gebied. NU Projectontwikkeling begrijpt dat. Daarom bieden wij een gedegen garantie bij de aankoop van uw appartement.
De appartementen in Blue Nile worden verkocht met Woningborg garantie. Dit biedt u als koper op allerlei vlakken zekerheid:

De afbouwwaarborg
Als de bouwonderneming tijdens de bouw failliet gaat, zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u als koper een schadeloosstelling. Een en ander is conform de in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling vastgestelde regels.

Planbeoordeling
Als er een woningbouwplan bij Woningborg wordt aangemeld, vindt er een juridische beoordeling plaats. Hierbij wordt de concept aannemingsovereenkomst beoordeeld om een juiste en evenwichtige rechtsverhouding tussen de bouwonderneming en u als koper te garanderen. Daarnaast vindt er een technische screening plaats. Hierbij worden de technische omschrijving, de tekeningen en de verkoopbrochure beoordeeld door een deskundige. Tijdens de uitvoering van het project worden bouwplaatsbezoeken (steekproefsgewijs) uitgevoerd en teruggekoppeld naar de bouwonderneming. Hierdoor worden eventuele klachten in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen.

De herstelwaarborg
De bouwkundige kwaliteit van de woning wordt gegarandeerd tot 6 jaar en 3 maanden na de
oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden.
Dat is wel zo’n geruststellend idee!
Disclaimer | Developed by U-lab